Cospix.net photo featuring Kurenai Sutcliff

Alois Trancy - Kimono version by Kurenai Sutcliff